• Kannad Marine

  Kannad

  Kannad Marine je brand firme McMurdo Ltd., koji je nastao 2009. godine povezivanjem firmi Kannad S.A. iz Francuske i McMurdo Ltd. iz Velike Britanije u grupu Orolia. Proizvodni program obuhvaća radio-plutače (EPIRB), radarske transpondere (SART i AIS SART) i osobne lokatore (PLB).

  Brand Kannad Marine je proizašao iz dugogodišnje tradicije proizvođača EPIRB i SART uređaja, francuske firme Kannad S.A. Prethodno je firma Kannad S.A. djelovala pod imenom Serpe Iesm S.A.

  McMurdo Ltd. je danas najveći proizvođač EPIRB uređaja u svijetu, a kroz program Kannad Marine proizvodi i radarske transpondere (SART i AIS SART). McMurdo upošljava više od 120 ljudi na proizvodnji, prodaji, marketingu i postprodajnim aktivnostima.

  HORA Elektronik d.o.o. je bila distributer i ovlašteni servis proizvođača Kannad S.A. (prethodno Serpe Iesm S.A.) do 2009. godine, a sada smo distributer i ovlašteni servis firme McMurdo za program Kannad Marine.

  Poveznica:
  http://www.kannadmarine.com/en/