• Novi mali radar M-1815

    Furuno M-1815
    Furuno M-1815, 4 kW rasterscan X-band radar, domet 36 nm, napajanje 12/24V DC, funkcije: ARPA Target Tracking, AIS Target Display, Echo Trail itd.;
    - uključuje: prikaznu jedinicu sa 8.4" (21,3cm) LCD ekranom u boji, zatvorenu 19" antenu sa 10 m kabela, standardni instalacijski materijal i rezervne dijelove



    Razni načini prikaza: