Detekcija

Image

Fish finder

Fish finder je uređaj za otkrivanje ribe ispod ili u blizini broda. Princip rada ovog uređaja je sličan onome  kod uređaja za mjerenje dubine - dubinomjera. Dubinomjer emitira ultrazvučni signal preko sonde koja se nalazi na oplati broda. Signal se šalje prema morskom dnu. Kada signal naiđe na neku prepreku, recimo dno ili jato ribe, on se odbija natrag prema sondi. Sonda detektira odbijeni signal i šalje ga uređaju na obradu. Uređaj mjeri vrijeme koje je proteklo od emitiranja signala do povratka, a kako je poznata brzina širenja zvuka u vodi (oko 1500 m/s) na temelju proteklog vremena se računa udaljenost prepreke od sonde tj. dubina na kojoj se objekt nalazi. Navigacijski dubinomjeri ovaj podatak koriste za prikaz dubine ispod broda, dok fish finderi taj isti podatak koriste i za prikaz dubine i prikaz ribe ako je ona detektirana.

Signal koji se emitira kod detekcije ribe može biti različitih frekvencija, tipično 18 kHz, 28 kHz, 50 kHz, 88 kHz, 200 kHz. Za niže frekvencije je tipičan širi snop koji se emitira, odnosno uređaj koji radi na nižoj frekvenciji će pokrivati veću površinu ispod broda. Više frekvencije imaju uži snop, ali lakše detektiraju sitnije objekte.

Navigacijski dubinomjeri i jednostavniji fish finderi obično rade s frekvencijama od 50 i 200 kHz, te snagom predajnika do 600W ili 1kW. Napredniji fish finderi podržavaju cijeli spektar frekvencija i nude predajnu snagu od više kW. Također, napredniji dubinomjeri podržavaju tzv. CHIRP tehnologiju, što znači da prilikom emisije mijenjaju frekvenciju odnosno emitiraju na više frekvencija istodobno.

Osim same detekcije ribe, suvremeni dubinomjeri mogu mjeriti veličinu ribe i brojnost u jatu, detektirati tvrdoću tj. tip dna ispod broda, a ako su povezani s navigacijskim sustavom na brodu detektirana se riba može ucrtavati na karti.

Prvi komercijalni fish finder na svijetu razvio je Kiyotaka Furuno, osnivač firme Furuno Electric Co. Od tada pa do danas, Furuno ne prestaje usavršavati ovu tehnologiju, te danas nudi fish findere koji su u samom svjetskom vrhu što se tiče kvalitete i popularnosti.

Poveznica na proizvođača
Furuno sustavi za ribolov

Sonar

Sonar je osnovni uređaj za traženje ribe i profesionalni ribolov je praktički nezamisliv bez njega. Postoje dva tipa sonara sa značajnim razlikama u principu rada.

Prvi tip je tzv. Searchlight Sonar, odnosno sonar s pomičnom sondom. Kao i kod drugih akustičkih uređaja za detekciju ribe, sonar odašilje ultrazvučni signal te mjeri vrijeme koje je potrebno da se signal odbije i vrati. Međutim, za razliku od dubinomjera, sonar ima mogućnost usmjeravati sondu u razne smjerove oko ili ispod broda, poput svjetiljke s usmjerenim svjetlom kojom osvjetljavamo samo željeni prostor oko sebe. Na taj način, sonar pretražuje prostor oko broda u potrazi za ribom. Od nekoliko načina rada ovog sonara, najčešći je tzv. horizontalni način, u kojem se sonda okreće poput antene radara. Ovim se načinom pokriva najveća površina oko broda, s dometom koji je kod nekih modela sonara i više tisuća metara. 

Drugi tip sonara je tzv. Scanning Sonar. Kod ovih je sonara pokretan jedino mehanizam koji spušta sondu ispod broda. Međutim, u sondi nema pokretnih djelova jer se ona sastoji od mnogo malih oscilatora smještenih po cijeloj njenoj površini. Ovaj sonar radi tako da mnogo oscilatora istodobno odašilje signal u svim smjerovima oko broda, a slika se na ekranu iscrtava gotovo trenutno. Time je riješen osnovni problem searchlight sonara, a to je brzina. Budući da je brzina zvuka u moru ipak relativno mala s obzirom na tipični domet sonara, skeniranje prostora u svim smjerovima istodobno predstavlja značajnu uštedu vremena, koja je posebno važna kod ribe koja se brzo kreće, primjerice tune.

Furuno sonari su izuzetno popularni na našem tržištu zbog izvanrednih performansi i vrhunske kvalitete koja osigurava besprijekoran i dugotrajan rad u teškim uvjetima ribarskih brodova.

Poveznica na proizvođača
Furuno radiokomunikacijski sustavi

Multi Beam Sonar

Za razliku od dubinomjera odnosno fish findera koji emitiraju samo jedan snop i čija širina ovisi uglavnom o frekvenciji, Multi Beam Sonar koristi mnogo snopova istodobno, čime postiže mnogo širu pokrivenost prostora ispod broda i mnogo detaljniju sliku. Sonda višesnopnog sonara sastoji se od više stotina malih oscilatora koji su smješteni tako da formiraju veoma široku lepezu uskih snopova, kao kod metle.

Za pravilan rad Multi Beam Sonara potrebno je zadovoljiti neke preduvjete budući da se radi o vrlo preciznom uređaju. Prije svega, uređaj mora što preciznije mjeriti smjer broda (heading), gibanje broda oko svojih osi te uzduž vertikalne osi (roll, pitch, heave), poziciju broda, a poželjno je i da se mjeri ili ručno podešava gaz broda te brzina zvuka kroz vodu. Zbog toga se Multi Beam Sonar najčešće isporučuje s dodatnim senzorima koji osiguravaju besprijekoran rad.

Multi Beam Sonar ima više načina prikaza slike. Prije svega, on može raditi kao klasičan dubinomjer ili fish finder, prikazujući odraze ispod nekog užeg snopa, s tom razlikom što možemo mijenjati smjer i širinu tog snopa. Također, može prikazivati više slika istodobno, oponašajući dubinomjer koji bi recimo imao sonde usmjerene lijevo, desno i ispod broda. Može prikazivati i punu širinu snopa, poput klasičnog sonara koji radi u vertikalnom modu. Ono što je posebno atraktivno i korisno jest 3D prikaz prostora iznad kojeg je brod prošao, iz čega se vrlo jasno vidi konfiguracija dna ili veličina i sastav jata ribe. U Backscatter modu, sonar prikazuje tvrdoću objekata od kojih se signal odbija, što je korisno kod procjene tipa dna.

Multi Beam Sonar ima više mogućih primjena. U hidrologiji, ovaj se uređaj koristi kod istraživanja morskog ili riječnog dna, otkrivanja podvodnih objekata poput olupina, koristi se za profesionalnu batimetrijsku analizu plovnih puteva, za nadzor infrastrukturnih objekata poput cjevovoda i sl. Također, uređaj je moguće koristiti za sigurnosno snimanje morskog dna ispred broda, primjerice korištenjem tendera koji plovi ispred matičnog broda i bežično prenosi sliku podmorja na matični brod.

U ribolovu, Multi Beam Sonar sve češće nalazi svoje mjesto kao nadopuna postojećeg sustava za detekciju ribe ili kao zamjena za fish finder ili sonar. Multi Beam Sonar ima mnoge prednosti u odnosu na klasične uređaje. Za razliku od klasičnog sonara, nema pokretnih djelova te je manje osjetljiv na moguća oštećenja ili kvarove, a za razliku od dubinomjera pokriva mnogo širi prostor ispod broda. Osim toga, pruža načine prikaza koji ili nisu mogući kod klasičnih uređaja, ili su dostupni samo kod najskupljih profesionalnih sonara.

Firma HORA Elektronik na domaćem tržištu zastupa i nudi proizvode dva vrhunska proizvođača. Furuno DFF-3D je kompaktniji uređaj koji se najčešće koristi kao dio integriranog sustava navigacije Furuno NavNet TimeZero. WASSP je firma specijalizirana isključivo za razvoj Multi Beam Sonara, te u svojoj ponudi ima pakete namijenjene za ribolov, sigurnosno snimanje dna korištenjem tendera, te za profesionalno hidrološko istraživanje (survey), obradu i analizu podataka. WASSP uređaji se također mogu integrirati u postojeće sustave za navigaciju tipa Furuno NavNet ili MaxSea TimeZero.

Poveznica na WASSP    

Prikaz uređaja Furuno DFF-3D
WASSP multi beam sonar

Indikator morskih struja

Posebno vrijednu nadopunu sustava za detekciju ribe čini indikator morskih struja (Current Indicator). Kao i kod uređaja za detekciju ribe, mjerenje se vrši ultrazvučno, a rezultati mjerenja se mogu prikazivati na zasebnom ekranu, ili se mogu proslijeđivati drugim uređajima npr. sonaru.

U područjima gdje su morske struje značajne, prilikom spuštanja mreže u more treba uzeti u obzir i kretanje morske vode na raznim dubinama, koje može značajno utjecati na mrežu. Također, pri obavljanju raznih podvodnih aktivnosti poznavanje morskih struja može biti iznimno važno.

Poveznica na proizvođača
Hora
ABS
Bureau Veritas
CRS
DNV GL
Lloyds Register
ClassNK
RINA
ABS
Bureau Veritas
CRS
DNV GL
Lloyds Register
ClassNK
RINA

HORA Elektronik d.o.o.

A. B. Šimića 65
51000 Rijeka
Tel: (051) 612 000
Tel: (051) 612 004 (prodaja)
Fax: (051) 612 001
info@hora-elektronik.hr

Gdje smo

Linkovi