TIMEZERO (by MaxSea) je jedan od vodećih svjetskih proizvođača softvera za pomorsku navigaciju. Kompanija ima dugogodišnje iskustvo na tom području pod imenom MaxSea International, zajedno sa svojom sestrinskom firmom MapMedia koja je specijalizirana za izradu i distribuciju elektroničkih navigacijskih karata. Grupa 2016. g. mijenja svoje ime u TIMEZERO kako bi svoje proizvode objedinila pod jedinstvenim brandom.

TIMEZERO je razvio široku paletu softverskih proizvoda za svaki od tržišnih sektora u pomorstvu: nautičko tržište, ribarstvo i komercijalno brodarstvo.

Poveznica: https://mytimezero.com/