Kannad Marine je brand grupe Orolia, renomiranog proizvođača elektroničke opreme u pomorstvu. Kannad Marine je nastao 2009. godine povezivanjem firmi Kannad S.A. iz Francuske i McMurdo Ltd. iz Velike Britanije u grupu Orolia. Prethodno je firma Kannad S.A. djelovala pod imenom Serpe Iesm S.A. Proizvodni program obuhvaća radio-plutače (EPIRB), radarske transpondere (SART i AIS SART) i osobne lokatore (PLB).

Naša firma HORA Elektronik d.o.o. je do 2009. godine bila distributer i ovlašteni servis proizvođača Kannad S.A., a sada smo distributer i ovlašteni servis grupe Orolia za program Kannad Marine.

Poveznica: https://www.oroliamaritime.com/products/