Sigurnost plovidbe kakvu danas poznajemo ne bi bila moguća bez brojne sigurnosne opreme i sustava na brodu. Kod elektroničke opreme za navigaciju i komunikaciju, tu se prije svega misli na opremu u okviru GMDSS sustava, te drugu opremu za spriječavanje nesreća, pomoć u nesreći ili zapisivanje podataka u slučaju incidenta. Ipak, osim što je vlasnik dužan opremiti svoje plovilo svom propisanom opremom, ona se mora redovito testirati i održavati. Testiranje i održavanje je dopušteno samo pravnim subjektima koji su posebno osposobljeni i opremljeni za taj posao te koji posjeduju sve potrebne certifikate.

Firma HORA Elektronik već dugi niz godina pruža usluge godišnjih pregleda GMDSS radio-komunikacijske opreme (GMDSS Annual Survey), što uključuje i godišnje preglede EPIRB, AIS te SSAS uređaja (EPIRB Survey, AIS Survey, SSAS Survey). Naši serviseri su posebno osposobljeni za rukovanje GMDSS opremom, servisiranje GMDSS opreme, testiranje GMDSS opreme, te je na temelju toga naša firma odobrena za usluge godišnjih pregleda od strane svih značajnijih klasifikacijskih društava: HRB, ABS, BV, DNV-GL, LR, NK, RINA i RMRS. Posjedujemo sve neophodne mjerne instrumente i opremu za testiranje koji se redovito kalibriraju, kako bi mogli odgovorno izvršiti pregled te jamčiti za ispravnost testirane opreme.

Također, posebno smo odobreni od strane proizvođača FURUNO za obavljanje godišnjih pregleda VDR/S-VDR sustava (Annual Performance Test - VDR APT). HORA Elektronik, kao dugogodišnji ovlašteni servisni partner firme Furuno posjeduje potrebno znanje i iskustvo u servisiranju i održavanju Furuno-vih VDR/S-VDR sustava, na temelju čega smo odobreni za obavljanje godišnjih pregleda kako od strane proizvođača, tako i od strane već navedenih klasifikacijskih društava: HRB, ABS, BV, DNV-GL, LR, NK, RINA i RMRS.